Naučná stezka Moderní architektura

Pěší

Naučné stezky

Bez dětí

Architektura

Náročnost:

Nízká

Délka:

6,8 km

Časová náročnost:

1,5 hod

Stoupání:

65 m

Naučná stezka vám představí Jihlavu jako město s velmi zajímavými a zdařilými stavbami moderní architektury.

Naučná stezka Moderní architektura od konce 19. století do roku 2016

Jihlava je známá svojí cennou gotickou, renesanční, barokní i klasicistní architekturou, která je soustředěna především v centru města, uvnitř hradeb. Ty byly ve druhé polovině 19. století v souvislosti s prodlužováním nebo výstavbou nových ulic na mnoha místech prolomeny a stavební rozvoj se začínal soustřeďovat mimo hradby do všech tří předměstských zón tj. do Špitálského, Panenského a Brtnického předměstí. Historizující, především neorenesanční tvarosloví fasád budov, a to jak obytných, tak i školních nebo továrních, je od počátku 20. století nahrazováno secesním dekorem a vzniká mnoho zajímavých a hodnotných budov.

Vznik Československé republiky byl pro obyvatelstvo Jihlavy a celého německého jazykového ostrova zásadní změnou. Dominantní postavení Čechův Jihlavě, dosud ovládané Němci, se začalo projevovat ve všech sférách života, dokladem je i ryze česká architektura veřejných budov a domů. I v případě soukromých zakázek se začínají prosazovat čeští stavitelé a architekti.

Období od konce 2. světové války do roku 1989 a především architektura této doby je často spojována se socialistickým realismem první poloviny a s následnou šedí prefabrikovaných betonových sídlišť a průmyslových areálů. I z této doby ale najdeme v Jihlavě celou řadu zajímavých a hodnotných staveb.

Doba po roce 1989 je spojena především se zakázkami na administrativní a komerční stavby, uliční proluky se začínají zastavovat novými objekty s komerčním a administrativním využitím. Panelová výstavba dokončila načaté stavby a dále již nepokračovala, v současné době jsou „paneláky“  postupně opravovány. Rekonstrukce, odklánějící se od unifikovanosti, mají střídavou kvalitu. I nadále vznikají architektonicky cenné veřejné, ale i obytné budovy a v neposlední řadě i soukromé obytné domy.

Naučná stezka vám přiblíží vývoj architektury od konce 19. až do 21. století. Vychází z výstavy Funkce a styl, konané v Domě Gustava Mahlera v roce 2015. Elektronická kniha k výstavě je zdarma přístupná na www.mahler.cz.

No items found.

Místa na cestě

City park Jihlava

Obchodní a zábavní centrum s kavárnami a multikinem.

DIOD

Je prostorem pro nezávislé projekty.

Zoo Jihlava

Zoo v údolí říčky Jihlávky, blízko centra města, je návštěvníkům otevřená každý den v roce, včetně svátků. Chová více než 260 exotických druhů zvířat. Specializuje se na chov kočkovitých šelem, opic a plazů.

Kino Dukla

Historické jihlavské kino s nezaměnitelnou atmosférou.

PRIOR

Kontroverzní stavba dominující Masarykově náměstí

Jídlo & pití na cestě

No items found.

Ubytování na cestě

No items found.