Doprava a parkování

Krajské město v srdci České republiky

Jihlava je celostátně a mezinárodně významným silničním uzlem, kříží se tu dálnice D1 (E50, E65) Praha – Brno a dálková silnice I/38 od Kolína, po níž je dále vedena evropská silnice E59 směr Znojmo a Vídeň.

Autem, vlakem, na kole

Z dálnice se do Jihlavy sjede exitem 112. Exit s městem spojuje čtyřproudový přivaděč silnice I/38, která vede ze Štok a dále z Jihlavy pokračuje směrem na Moravské Budějovice a Znojmo.. Vzhledem k výhodnému silničnímu spojení má Jihlava množství autobusových spojů do blízkého okolí i do celé republiky.

Milovníci cykloturistiky mohou využít řadu cyklostezek, které se vinou nejen v okolí , ale i centrem města.

CYKLOSTEZKY V JIHLAVĚ: Jihlava

Parkování

Pro parkování v Jihlavě využijte některé z parkovišť vyznačených na mapě.

Návštěvníci – krátkodobé parkování: Jihlava

Veřejné toalety

Ve městě můžete využít některých z mnoha veřejných toalet, jejich umístění je zakresleno v mapě.