Hornická naučná stezka

MHD

Pěší

Naučné stezky

Příroda

Historie

Náročnost:

Střední

Délka:

6 km

Časová náročnost:

2 h

Stoupání:

Jihlava – kdysi jedno z nejvýznamnějších měst Českého království a nejstarší královské horní město v českých zemích – je neodmyslitelně spojena s těžbou stříbra. Tato naučná stezka prochází po místech s nejvíce patrnými pozůstatky dolování, aby návštěvníkům přiblížila zašlou slávu dolování stříbra.

Z parkoviště u krematoria ulicí Pod rozhlednou doleva. Zde se nachází začátek trasy. Trasa obsahuje 10 zastavení s informačními tabulemi. Od stanoviště č. 6 doporučujeme sejít po sjezdovce – od stanice vleku doprava k tabuli č. 7. Zpět ke stanici vleku a po cestě směrem Zborná k tabuli č. 8. Pokračujte směrem k místní komunikaci vedoucí do Zborné a dejte se vlevo směrem k restauraci „U Lyžaře“. Pod restaurací první lesní cestou vpravo (rozcestník) a odtud po značené cestě až ke stanovišti č. 9 a č. 10. Zde končí uzavřený okruh Hornické naučné stezky.

Zastavení na stezce:

  1. Stříbrná Jihlava
  2. Střecha Evropy
  3. Obvaly
  4. Šachta sv. Jiří
  5. Vodotěžný stroj
  6. Rozhledna na vrchu Rudný
  7. Horniny v okolí vrchu Rudný
  8. Hornický náhon
  9. Obyvatelé místních lesů
  10. Šachetní dolování
No items found.

Místa na cestě

No items found.

Jídlo & pití na cestě

No items found.

Ubytování na cestě