OGV — Náměstí

No items found.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Masarykovo náměstí 642/24
586 01 Jihlava 1

Otevírací doba:

út - ne 10:00 - 18:00

Vstupné:

Vstupné: Základní 40 Kč Snížené 20 Kč Základní, střední, vysoké školy a učni v rámci výuky: 10 Kč První středa v měsíci a každou neděli vstup zdarma. Sleva na rodinné pasy a senior pasy (o víkendu vstup zdarma).

Galerie představuje sbírky umění od 19. století po současnost ve dvou budovách v Jihlavě.

Založení galerie podnítil roku 1948 dar Marie Kovaříkové, která darovala městu svou celoživotní sbírku - 78 obrazů a 1 sochu. Galerie vznikla v domě na Masarykově náměstí.

Po několika stěhováních současná jihlavská galerie sídlí ve dvou domech. V Komenského ulici můžete obdivovat sbírku českého umění 20. století. V budově na Masarykově náměstí je dostupná výstava českého umění 19. a 20. století a také menší expozice o umění a regionu.

Dům na Masarykově náměstí, původně gotický, byl po požárech v 16. století přestavěn. Má typické přízemí, hloubkový trojtakt tvořený původně vstupní síní, černou kuchyní a průchodem do dvora. Hodnotná, a v městském prostředí ojedinělá, je zrcadlová klenba s výsečemi po obvodu.

Dům v Komenského ulici vznikl spojením dvou sousedních, nejspíš také gotických, domů v roce 1864. Má zachovaný renesanční portál. V horní patrové síni, která tvoří centrální část domu, je na kápi klenby zobrazeno 8 postav andělů a ve vrcholu klenby září hvězda s paprsky. Šest andělů hraje na různé hudební nástroje (roh, trumšajt, loutna, triangl, flétna a kytara).

Související

Výtvarný kurz

Výtvarný kurz

Workshop

27

2

.

2024

2024

27

2

2024

Od 13:00 do 15:00 a od 15:30 do 17:30 hodin.

Dílna pro seniory

Dílna pro seniory

Workshop

29

2

.

2024

2024

29

2

2024

10:00

12:00

Vernisáž: Roman Hušák / Jiří Plieštik – Fragmenty

Vernisáž: Roman Hušák / Jiří Plieštik – Fragmenty

Vernisáž

Výstava

29

2

.

2024

2024

29

2

2024

17:00

Roman Hušák / Jiří Plieštik – Fragmenty

Roman Hušák / Jiří Plieštik – Fragmenty

Výstava

1

3

.

2024

2024

9

6

2024

Mapa