Vánoční putování

Vánoční putování probíhá od neděle 27. listopadu 2022 do pátku 6. ledna 2023.

Pokud chcete soutěžit, vyzvedněte si na Turistickém informačním centru herní plán a vydejte se na cestu Vánočního putování. Čeká vás 12 vánočně vyzdobených zastavení po celé Jihlavě. Na každém zastavení je pro vás připraven soutěžní úkol, jehož splnění zapíšete pro příslušného políčka na herním plánu. Po zdolání všech úkolů přijďte zpátky k nám na informační centrum a obdržíte malý vánoční dárek. Pokud chcete vyhrát některou z 10 velkých výher, vyplňte prosím část herního plánu s kontaktními údaji a odevzdejte ji na infocentru. Nezapomeňte zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů, abychom ji mohli do slosování zařadit.
Slosování o hlavní ceny proběhne v pátek 6. ledna 2023 v 16:00 hodin.

Termín

Soutěž bude probíhat od neděle 27. listopadu 2022 do pátku 6. ledna 2023. Místem konání soutěže je statutární město Jihlava společně s částmi města. Pomůcky k zapojení do soutěže (herní plán pro vyplňování správných odpovědí) jsou k dispozici na Turistickém informačním centru Matky Boží 22 a Věžní 1, Jihlava (dále TIC).

Účastníci soutěže

Účastníky soutěže budou ti, kdo si na TIC vyzvednou herní plán pro vyplňování správných

odpovědí. Uvedením svého jména, e-mailu a zaškrtnutím souhlasu s poskytnutím osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/649 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, zároveň účastník souhlasí se zařazením do slosování o hlavní ceny a současně v případě výhry s uveřejněním svého jména na webových stránkách pořadatele dojihlavy.cz

a jihlava.cz a na facebookových stránkách DoJihlavy a Město Jihlava. Výhra bude předána v budově TIC Matky Boží 22.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s příslušnými předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, a to pouze za účelem slosování soutěže Vánoční putování. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení je dobrovolné. Neposkytne-li je soutěžící, nelze garantovat zveřejnění jména výherce a následné předání výhry.

Princip a podmínky soutěže

Soutěžící si na TIC vyzvedne herní plán, do nějž vyplní své jméno, e-mail a zaškrtne souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento plán následně vyplní na základě jednotlivých úkolů, které najde na dvanácti stanovištích po celé Jihlavě. Tato stanoviště jsou vyznačena v online mapě, kterou lze najít na webové adrese dojihlavy.cz.

Vyplněnou část herního plánu s kontaktními údaji (dále návratka) soutěžící odevzdá na TIC a obdrží drobnou cenu. Návratka, obsahuje-li souhlas se zpracováním osobních údajů, je následně zařazena do slosování o hlavní ceny, které proběhne v pátek 6. ledna 2023 v 16:00 hodin.

Podrobná pravidla Vánočního putování naleznete zde.

Výhry v soutěži

Každý účastník Vánočního putování obdrží dílčí výhru, kterou dostane při odevzdání vyplněné návratky na TIC. Jedná se o drobné dárkové předměty. Z odevzdaných návratek bude následně v pátek 6. ledna 2023 vylosováno 10 soutěžících, kteří obdrží hlavní ceny. Seznam výherců bude zveřejněn na facebookové stránce DoJihlavy a Město Jihlava.

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.
Vašemu vyhledávání neodpovídá žádná položka. Zkuste prosím vymazat filtr a začít znovu.