Výstava

Vlastimil Nenadál – Trans naturalis

26

.

1

.

2024

2024

31

3

2024

No items found.

galerie Alternativa

V rámci názvu pracuji s jazykem v dnešní době nepříliš běžným. Latinský výraz „Trans“, který je zároveň součástí názvu výstavy, může být vykládán jako něco, co je za onou přírodou, možná až něco nadpřirozeného. Oproti tomu „naturalis“ značí něco přírodního, vycházejícího z našeho světa.

Trans naturalis tedy překonává přírodu, možná i naše chápání. Jde tedy o jakousi fúzi světů, ke které nacházím paralelu v obrazech. Obraz se stává jakýmsi volným prostorem pro metafyzické úvahy. Trans naturalis je vlastně snahou malířsky uchopit fyzicky neuchopitelné fenomény a nezměřitelné metafyzično. V obrazech reflektuji pohled na lidský stav bytí a nebytí. V obrazech se vyskytuje tématika smrti, prázdnoty či zanechání otisku stop po existenci člověka a společnosti. Ačkoliv v mých plátnech se nenachází lidská figura, přítomnost člověka je zde projektována do obrazů pomocí zástupných symbolů, květin a rostlinných vzorů. V současné době pracuji na několika cyklech, z kterých bych také rád vybral některé obrazy pro tuto výstavu. Cykly jako: Herba vacui – rostliny prázdnoty a smrti, cyklus Acanthus callimachu – příběh Callimacha a akantu, jež se postupem času stává vyprázdněnou abstraktní strukturou a cyklus Echo Narcissus. Převážně pracuji s rostlinnými motivy, které požírající své vlastní prostředí, nebo vlastní obraz. Obrazy odkazují k úvahám o prázdnotě. A to k prázdnu, které nastane po uhynutí smyšleného druhu rostliny. Rostliny jsou jakousi rostoucí prázdnotou, připomínkou smrti, která může být i oním prázdným místem, kam nemůžeme nahlédnout.

Vlastimil Nenadál

Vernisáž: 25. 1. 2024 v 17:00 hodin.

No items found.