Pro seniory

Zdraví

Týden sociálních služeb 2023

2

.

10

.

2023

2023

8

10

2023

10:00

No items found.
No items found.

Organizace sociálních služeb Jihlava

V týdnu od 2. do 8. října 2023 proběhnou v jihlavských organizacích poskytujících sociální služby dny otevřených dveří. Ve středu 4. října se uskuteční veřejné ocenění zaměstnanců v sociálních službách a ve dnech 2. a 3. října proběhnou workshopy v domech s pečovatelskou službou na téma „Záchranná služba 21. století“.

Statutární město Jihlava bude i v letošním roce organizačně zajišťovat již devátý ročník Týdne sociálních služeb v Jihlavě. Tradičně se uskuteční dny otevřených dveří u jednotlivých organizací, kde se občané budou moci seznámit s činností a poskytovanými službami přímo u jejich poskytovatelů. Bude možné se blíže seznámit se vším, co souvisí s poskytováním sociálních služeb u příspěvkových organizací města, jako je Integrované centrum sociálních služeb Jihlava na Žižkově ulici nebo Denní a týdenní stacionář Jihlava na Královském vršku.

V rámci Týdne sociálních služeb letos proběhne v gotické síni jihlavské radnice již tradiční ocenění zaměstnanců v sociálních službách, kde pro oceněné kromě poděkování a předání ocenění bude připraven kulturní program. Na závěr bude vyhrazen i prostor pro neformální diskusi s přítomnými, která poskytne možnost k vzájemné výměně poznatků, námětů a zkušeností se zástupci vedení města.

V domech s pečovatelskou službou Za Prachárnou 1a a 43, Jihlava, se opět uskuteční workshopy pro seniory. Tentokrát zdravotnický záchranář Martin Mrázek, který se věnuje výuce první pomoci jak pro laickou veřejnost, tak pro odborný zdravotnický personál, sdělí své zkušenosti z této oblasti a podělí se o cenné rady a doporučení.

Týden sociálních služeb je vyhlašován celostátně Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s MPSV. Jeho cílem je představit a zviditelnit sociální služby veřejnosti a přispět k jejich akceptaci jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti.

No items found.