Přednáška

Pro děti

Pro seniory

Týden knihoven 2023

2

.

10

.

2023

2023

8

10

2023

No items found.

27. ročník. Čtenářská amnestie, kurzy, kvízy, beseda, výstava, cvičení, swap..

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 27. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. Cílem aktivit knihoven na podporu kniha čtenářství je nabídnout atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající.

No items found.