Výstava

Pablo Diserens: Ebbing Ice Lines of the Low Arctic

JIŽ PROBĚHLO

8

.

3

.

2024

2024

26

5

2024

|

Zvuková galerie IGLOO

Kurátor Miloš Vojtěchovský.

Instalace Ebbing Ice Lines of the Low Arctic zkoumá zvukové krajiny polárních zón tání ledovců včetně hlasových projevů organizmů, které v tomto prostředí žijí. Zvuková koláž je sestavená z nahrávek pořízených na tajících ledovcích na Islandu a ve Finsku. Přibližuje jemné zvukové předivo zurčení, bublání, pískání a ptačí vokalizace, které jsou příznačné pro biotop, ohrožený oteplujícím se globálním klimatem polárních oblastí. Autor zde nabízí poněkud smutný příběh o tom, jak některé projevy přírodní biodiverzity nenávratně z našeho světa mizí. Název instalace je odvozen od označení hranice, za kterou nemohou růst stromy. Podobně je tomu s nezadržitelně se pohybující linií, za kterou voda už nezmrzne.

Tyto neviditelné linie vedou napříč zeměpisnými šířkami arktických krajin. Vytvářejí křehké přechodné zóny, přecházející do čirých polárních vod a jejich okolí je plné zvuků. Ledovce obklopuje křik rybáků, nebo bělokurů skalních, vydávajících zvláštní klapavé hrdelní zvuky. Pohyby ledovcových ker odhalují také vnitřní strukturu: zvuky vzduchových bublin, uvězněných v ledu po stovky let jako svědci dávné zemské atmosféry se dostávají k povrchu a opět se propojují s vanoucím větrem. Polární ledovce představují obrovské území, uchovávající paměť planety. Jsou tekutým archivem propojujícím nás s tisíciletou historií Země. Tento planetární vodní rezervoár se mění, je v neustálém pohybu. Každá součást ledovce pak mluví svojí vlastní řečí: zamrzlé závěje, azurově modré hluboké průrvy, ledovcové proudy a šachty, kapající hřebeny – jsou to hlasy, které by jen těžko bylo možné zachytit pomocí obrazů. Když nasloucháme tomu jazyku tajících ledovců, a  se třpytící v akustických vibracích, našemu sluchu se nabízí to, co doposud bylo ukryté.

Pablo (Rana) Diserens (*ve Francii v roce 1994) jsou zvukový a výtvarný umělec a hudebník. Zabývají se zejména technikami tzv. hlubokého poslouchání a podmínkami mezidruhové koexistence. Pomocí speciálních zvukových a vizuálních technik záznamu a své ekologicky zaměřené mezioborové praxe studují krajinné biomy, včetně jejich zvukových projevů. V jejich práci se organicky setkávají zvuk, hudba, obraz i práce s textem. V myšlenkových souvislostech akustické ekologie, fotografických a elektroakustických prostředků jejich instalace zachycují biologické i geologické jevy konkrétní krajiny. Pablo Diserens jsou spoluzakladatelem/kurátorem vydavatelské platformy Offorms of Minutiae, zaměřené na různorodost v elektroakustické hudbě, fonografii, akustické ekologii a ve vizuálním umění. Pablo spolupracovali s institucemi jako například TBA21 – Academie, Audio Visuals Astmosphere, Presque Tout  a jejich práce byly recenzovány v časopise The Wire, Sound of the Years Awards (2022), A Closer Listen, Bandcamp Best of Field Recordings a – spolu s Matthewem Herbertem v Program PM BBC Radio 4. Vystupovali nebo vystavovali v Museo Reina Sofia v Madridu; TBA21 – Academy’s Ocean-Archive; nebo v berlínských prostorách, jako MONOM; Morfin Raum; Haus am Kleitspark; Hošek Contemporary; a arkaoda. Žijí v Berlíně.

www.pablodiserens.studio

Výstav potrvá do 26. 5. 2024.

Vernisáž: 7. 3. v 17:00 hodin.

No items found.