Výstava

Lucemburská Jihlava v písemných a hmotných pramenech 1310-1439

JIŽ PROBĚHLO

1

.

2

.

2024

2024

29

2

2024

|

Výstava je realizována jako doprovodná akce k jednodenní konferenci Iglavia historica – aetas Luxemburgica, konané 31. ledna 2024 v historickém sále jihlavské radnice. Jejím cílem je představit velké archivní bohatství k historii města Jihlavy z doby vlády panovníků z rodu Lucemburků. Písemnosti doplňují archeologické nálezy z lucemburského období.

Na výstavě jsou prezentovány archiválie z fondů Státního okresního archivu Jihlava a předměty ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, na panelech jsou použity reprodukce archiválií, sbírkových předmětů a fotografií z fondů a sbírek Státního okresního archivu Jihlava, Muzea Vysočiny Jihlava a Oblastní galerie Vysočiny Jihlava a reprodukce výtvarných děl volně dostupných na internetu.

Vernisáž: 31. 1. v 16:00 hodin.

Související akce

Vašemu vyhledávání neodpovídá žádná položka. Zkuste prosím vymazat filtr a začít znovu.
No items found.