Výstava

Lubomír Kerndl: Pohled za zrcadlo lidskosti

21

.

8

.

2023

2023

1

10

2023

No items found.

Na konec léta a počátek podzimu připravujeme v prostorách Kavárny Muzeum výstavu Lubomíra Kerndla (*1954) s názvem Pohled za zrcadlo lidskosti. Autor je fotograf, sochař, malíř, designer, polygraf, básník, skladatel, muzikant, kurátor galerie a podporovatel zejména surrealistického umění. Vystudoval VUT Brno, fakultu elektrotechnickou, obor technická kybernetika. Je členem surrealistické skupiny Stir up a Spolku výtvarných umělců Vysočiny. K signování děl používá také zkratku svého jména Lukern.

Zabývá se tvorbou abstraktních digitálních fotografií, dřevěných plastik, nefigurativních maleb, grafickým designem a v posledních letech se intenzivně věnuje automatickým kolorovaným kresbám na ručním papíru.

Digitálně fotografuje malé výřezy světelných efektů vytvořených slunečními paprsky dopadajícími na skleněné objekty či sestavy z barevných papírů. V dřevěné skulptuře vychází ze složitých proniků do naturální vnitřní skladby materiálu a podtrhává její rozmanité prostorové vztahy a linie. Malířský projev staví na volných kombinacích přetiskovaných barevných struktur a dynamických štětcových liniích s eventuálními kolážovanými nebo asamblážovanými prvky, organizovanými do nefigurativních, emočně zabarvených děl. V grafickém designu (plakáty, pozvánky, úpravy knižních obálek) uplatňuje protikladné kombinace barevně tlumené objektivní nápovědy v pozadí a lineárně akcentovaného detailu.

Od roku 2004 absolvoval mnohé desítky samostatných či kolektivních výstav v České republice i v zahraničí (Belgie, Chile, Rakousko). Jeho tvorba je zastoupena v řadě tuzemských i zahraničních sbírek.

Výstava, na které autor představí své obrazy a automatické kolorované kresby na ručním papíru, bude v Kavárně Muzeum přístupná od pondělí 21. srpna do neděle 1. října 2023.

Pavel Bezděčka, kurátor výstavy

No items found.