Výstava

JOSEF SASKA - GRAFIKA

22

.

6

.

2023

2023

30

9

2023

17:00

No items found.
No items found.

M&K Galerie

Pro nadcházející letní období připravila naše galerie komorní výstavu dvaceti grafických děl umělce Josefa Sasky. Naše spolupráce s tímto malířem a grafikem trvá takřka dvacet let a jeho tvorbu jste mohli vidět v rámci samostatných výstav, poslední byla v roce 2017, nebo v průběhu prezentace umělců během roku. Ve své tvorbě Josef Saska v poslední době upřednostňuje malbu, ale jeho výtvarné dílo na poli grafiky je dle mého názoru vynikající kvality, se kterou se dnes již málo kdy setkáváme u současných umělců.

Josef Saska, narozen v roce 1949 v Havlíčkové Brodě, studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v atelieru profesora Čepeláka. Tento vynikající umělec v oboru hlubotisku ovlivnil  silně své studenty, kteří si osvojili mnohé detaily a recepty této staré, klasické, grafické techniky.

Právě perfektní ovládnutí grafické techniky hlubotisku umožnilo Josefu Saskovi vytvářet na ruční papír nádherné valéry barev a hlubokých stínů a polostínů a vytvářet krajiny inspirované Vysočinou, jeho rodným krajem. Další polohu v Saskově grafické tvorbě tvoří figury, většinou ženské postavy nebo skupiny muzikantů. Rozměrné formáty dosahující takřka metrové velikosti jsou již abstrahované  motivy, události a vnitřní prožitky zakódované do znaků, labyrintů a barevných signálů. Inspirací je umělci vesmír a vzdálené světy.

Na výstavě  jsou zastoupeny  také grafiky malého formátu, na kterých je ovšem bez ohledu na formát opět bravurně uplatněna technika hlubotisku pro vyjádření krajiny a její reflexe v různých barevných valérech.

Kolekce děl tvoří průřez grafickou tvorbou Josefa Sasky od osmdesátých let do současnosti.  Veškeré tisky si vytváří autor sám ve svém atelieru . Technika hlubotisku vyžaduje značně náročnou fyzickou činnost a tak autor vzhledem k této skutečnosti a vzhledem ke svému věku vytváří dnes grafická  díla menších formátů. Důraz na preciznost provedení a základní výtvarný prvek však Josef Saska, bez ohledu na formát, dodržuje stále.

Výstava nám přináší nejen estetický zážitek, ale také pohled do nitra umělce s jeho myšlenkami naplněnými radostí, někdy i strachy a pochybnostmi, tak jak je pestrá životní pouť každého z nás.

http://mk-galerie.cz/

Vernisáž 22. 6. v 17:00. Dále otevřeno dle předešlé telefonické domluvy. Tel. 603 248 192

No items found.