Výstava

Co se dělo v roce 1939 a 1989 v Jihlavě?

15

.

11

.

2023

2023

30

11

2023

No items found.
No items found.

Hala MHD na Masarykově náměstí

Nová výstava v Jihlavě připomene lidem, co se dělo v našem městě v letech 1939 a 1989. K vidění bude od 15. do 30. listopadu v hale předprodeje jízdenek MHD na jihlavské radnici.

Dohromady bude k vidění deset panelů. První část se bude týkat roku 1939. V širším kontextu nastíní situaci v krajském městě v době německé okupace. Druhá část, věnovaná roku 1989, se pak váže ke konkrétnímu datu – 17. listopadu 1989. Fotografie jsou z fondu Státního okresního archivu a Muzea Vysočiny Jihlava. V roce 2024 bychom se tématu – vzhledem k půlkulatému výročí – chtěli věnovat více a rádi bychom zmapovali především situaci v dobovém tisku.

Ježkovy oči

No items found.