Výstava

Srdeční záležitost

3

.

2

.

2023

2023

21

5

2023

No items found.
No items found.

OGV, Masarykovo nám. 24 - mázhaus

Okamžiky ze života lidí v Denním a týdenním stacionáři Jihlava na fotografiích Evy Bystrianské.

Máme něco na srdci, o co bychom se s Vámi chtěli prostřednictvím fotografií Evy Bystrianské podělit.

Sociální služby většinou nemají pozitivní mediální obraz.

Když se nás, pracovníků v sociálních službách, někdo zeptá, kde pracujeme, často slyšíme odpověď: „to musí být těžký“.

Ale co když je to všechno trochu jinak?

No items found.