Jde Jihlava s trendy?

Prezentace klíčových témat budoucího rozvoje Jihlavy. Během sedmi dnů se v kontejneru prostřídá pestrá škála hostů a odborníků nejen z Magistrátu města Jihlavy. Můžete se těšit na prezentace, výstavy, workshopy či přednášky.

19

.

9

.

2022

2022

27

9

2022

No items found.
No items found.

Kontejner na Masarykově náměstí

Ostatní

Výstava

Odbor životního prostředí

Pondělí 19. září: 9 – 16 hodin

Přijďte se poradit, jak nakládat s odpady v domácnosti nebo zjistit, kde vlastně končí. Součástí je i výstava fotografií na téma jihlavské odpady.

Skrze město

Pondělí 19. září: 17 – 19 hodin

Představení projektu Skrze Město zaměřeného na současné trendy městské mobility: přednáška, výstava a anketa.

Správa železnic

Úterý 20. září: 9 – 17 hodin

Do Jihlavy by měl zajíždět vysokorychlostní vlak. Přijďte si o vysokorychlostní trati popovídat s manažerem přípravy projektu Markem Pinkavou.

Otevřená kancelář Útvaru městského architekta

Středa 21. září: 9 – 17 hodin (Architektura, urbanismus, veřejná prostranství)

Čtvrtek 22. září: 9 – 17 hodin (Udržitelný rozvoj města)

Co všechno řeší městský architekt? V čem je jeho přínos pro rozvoj města? Co znamená být městem krátkých vzdáleností? Zeptejte se členů a členek týmu útvaru městského architekta.

Norský projekt Participace

Pátek 23. září: 9 – 17 hodin

Jihlava je partnerem islandského Rejkjavíku v projektu, který se zabývá zlepšením zapojení veřejnosti do rozhodování a plánování měst. Tým strategického plánování vám řekne, co partnerstvím získáme.

Otevřená kancelář oddělení strategického plánování

Pondělí 26. září: 9 – 17 hodin

Jaké jsou hlavní směry budoucího rozvoje Jihlavy? Bydlení? Posilování identity města? Digitalizace? Přijďte se seznámit s prioritami rozvoje na dalších deset let.

Živé vnitrobloky – dobré klima v sousedství

Pondělí 26. září: 16 – 17:30

Jak pomáhají vnitrobloky mikroklimatu města? Co to znamená sdílet prostor? Jde se vůbec na spoluužívání domluvit?  Odpoví vám ředitel pražského spolku Bieno Michal Křivohlávek.

Participativní bydlení

Úterý 27. září: 16 – 18 hodin

Co to je participativní bydlení? Co všechno je v něm za potenciál? Přijďte prodiskutovat tento trend s výzkumníkem J. M. Blažkem z Katedry Environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Divadlo Feste, představení s názvem Štěstíčko

Úterý 27. září: 18 hodin

Představení brněnského divadla Feste s názvem Štěstíčko. Inscenace zpracovává téma nedostupnosti bydlení. Vstup je zdarma.

No items found.