Pro děti

Pro seniory

Březen – měsíc čtenářů

1

.

3

.

2023

2023

31

3

2023

No items found.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již v roce 2010 první ročník nové akce na podporu četby s názvem Březen – měsíc čtenářů. Navázal tak na známou aktivitu druhé poloviny 20. století s názvem Březen měsíc knihy a akci Březen měsíc internetu s významnou účastí knihoven.

Čtenář roku 2023. Tradiční ocenění nej čtenáře roku.
Anatomie knihy. Víte z čeho se skládá kniha? Soutěžní tajenka o ceny.
Hernička pro nejmenší. Novinka na dětském oddělení
Čtení v knihovně. Programy scénického čtení žáků ZUŠ pro 1. a 2. stupeň ZŠ
Kdy má králík bobky? Besedy pro ZŠ s Klárou Mayerovou.

A další. Více info níže na plakátu a na webu knihovny

https://www.knihovna-ji.cz/50-aktualni-akce.html

No items found.