Vernisáž

Výstava

Pro děti

Benefiční výstava MEDVÍDEK

15

.

10

.

2022

2022

31

12

2022

15:00

No items found.

Smyslem a posláním výstavy je shromáždění finančních prostředků, které budou použity pro tisk dětské pohádkové česko-ukrajinské knížky „Medvídek Mlsounek / Ведмедик Ласунчик“.

Benefiční prodejní kolektivní výstava připravovaná Spolkem výtvarných umělců Vysočiny ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava. Na výstavu budou přizvání umělci z nejrůznějších výtvarných oborů a míst.

Smyslem a posláním výstavy je shromáždění finančních prostředků, které budou použity pro tisk dětské pohádkové česko-ukrajinské knížky „Medvídek Mlsounek / Ведмедик Ласунчик“. Jedná se již o druhý česko-ukrajinský titul, který vydá Muzeum Vysočiny Jihlava. První kniha s názvem „Bajky a pohádky z lesů a luk / Байки та казки лісів і лугів“ vyšla v květnu 2022 a v červenci byl proveden dotisk. Na vydání knihy se finančně podílely, vedle Muzea Vysočiny Jihlava, ještě Kraj Vysočina a Statutární město Jihlava. Tyto tři instituce zaplatily pouze tisk knih. Jiné náklady nevznikly, protože autor textů a ilustrací (Pavel Bezděčka) i překladatelka (Ksenija A. Zaščepkina) se vzdali honorářů. Kniha byla neprodejná a uvedené instituce ji distribuovaly do záchranných a pomocných center pro ukrajinské rodiny, do škol a školek, charitních spolků a nemocnic, tedy tam, kde žijí ukrajinské děti a mámy, nebo tam, kde o ně pečují a vzdělávají je. V současné době je veškerý náklad již rozebrán a připravuje se další dotisk. Zájem o knihu je enormní, neustále se ozývají zájemci z celé republiky.

Autor Pavel Bezděčka s překladatelkou Ksenijí A. Zaščepkinou nyní připravují druhou knížku. Jedná se o pohádkový příběh malého medvídka Mlsounka rozepsaný v devatenácti kapitolách. Ilustrace v knize jsou od Barky Zichové, známé ilustrátorky a scénografky. Zvláštností knihy je zpěvník s notovým záznamem a kytarovými akordy obsahující písničky, které si zvířátka (medvídek, veverka, žáby….) v jednotlivých kapitolách zpívají. Melodie písniček složil autor knihy společně s muzikantem a folkloristou Jaroslavem Smutným z Veselí nad Moravou. Zkušenosti s první knihou zrcadlově uspořádaných česko-ukrajinských bajek a pohádek ukazují, že je to vynikající prostředek k učení českého jazyka nejen pro ukrajinské děti, ale i pro jejich maminky a babičky, který výrazně přispívá k jejich integraci v naší společnosti. Právě proto přišel autor s Medvídkem Mlsounkem, neboť je to pohádkově naivní příběh pro velmi malé děti, jimž medvídkovy příhody budou čteny dospělými.

Veškerý zisk z Benefiční výstavy Medvídek bude soustředěn na účtu Spolku výtvarných umělců Vysočiny a následně bude, na základě smlouvy, převeden na účet Muzea Vysočiny Jihlava určeném k vydání (tisku) knihy Medvídek Mlsounek / Ведмедик Ласунчик. Kniha bude neprodejná a bude distribuována do záchranných a pomocných center pro ukrajinské rodiny, do škol a školek, charitních spolků a nemocnic.

Organizátor: Spolek výtvarných umělců Vysočiny (www.svuv)

Kurátor výstavy: Pavel Bezděčka

Místo konání: Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57, výstavní prostor Arkády

Termín: 15. 10. – 13. 11. 2022

Vernisáž: sobota 15. října 2022 v 15 hodin

Informace pro autory: Svá díla, prosíme, nabídněte kurátorovi výstavy (724 285 355, bezdecka.art@gmail.com, také na FB), společně se dohodnete na způsobu doručení díla do muzea, na prodejní ceně a dalších podrobnostech. Počet prací není nijak omezen. Fotografie, grafické listy atd. je vhodnější dodat adjustované. Popisky, pozvánky, plakát – vše vytvoří pracovníci muzea. S autorem bude uzavřena smlouva o výpůjčce, v případě neprodání díla bude toto autorovi vráceno. Vaše jméno (budete-li souhlasit) i s názvem díla bude uvedeno na všech materiálech týkající se výstavy a její propagace. V případě zájmu redakcí se objeví i ve sdělovacích prostředcích.

Benefiční výstava MEDVÍDEK – Muzeum Vysočiny Jihlava (mvji.cz)

Pozor,pozor, na vědomí se dává, že Medvídek žije!

Benefiční výstava Medvídek, která byla již jednou prodloužena stále žije a bude přístupná až do konce kalendářního roku. Sice ve zmenšeném rozsahu, ale přece.

Nyní se jedná o výběr skvělých prací a to za velmi snížené ceny.

Ideální pro nákup vánočních dárků a překvapení.

Tak přijďte do Muzea Vysočiny Jihlava (Masarykovo nám. 57/58). Otevřeno máme denně(krom pondělí) od 9 do 17 hodin.

Nebudete litovat...

No items found.