Aviatika v české vizuální kultuře

Výstava ukáže průmět fenoménu aviatiky do české vizuální kultury v rozmezí let 1783 (první vzlet balónu) a 1957 (vypuštění první kosmické sondy). Kurátorka: Eva Bendová

10

.

6

.

2022

2022

16

10

2022

No items found.

Výstava

Aviatika – létání proměnilo způsoby vnímání a obrazům dala nové obsahy. V dnešní recepci létání je přítomný i ekologický aspekt nebo motivy civilizačních katastrof, které létající stroj, jak dokazují války, může zapříčinit. Lidský pokrok už nevnímáme s takovou závratí a vzrušením jako první aviatici. Právě na ně ale výstava cílí, na obrazy a významy létání ve století jeho rychlého rozletu.

No items found.